Agrarisch Nieuws

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten. In 2016 bedroeg de extra betaling € 51,05 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag voor 2017 is nog niet bekend, aangezien de hoogte afhankelijk is van het aantal aanvragen in 2017.

Voorwaarden
Voor dit jaar gelden de volgende voorwaarden:

  • Men is jonger dan 41 jaar in het jaar dat het bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt én waarin men voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft.
  • Men heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 mei 2017.
  • De jonge landbouwer is (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat men als bedrijfshoofd heeft opgericht.
  • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, heeft niet eerder de extra betaling toegekend gekregen voor een andere jonge landbouwer.

Langdurige zeggenschap
Zeggenschap is een belangrijk criterium in de definitie van jonge landbouwer. De inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is bepalend voor het vaststellen van de zeggenschap. Bij tegenstrijdigheid tussen de inschrijving in het Handelsregister en eventuele aktes, is de informatie in het Handelsregister leidend.

Een jonge landbouwer heeft daadwerkelijke langdurige zeggenschap als deze ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. Dit betekent dat beslissingen boven dit bedrag niet genomen kunnen worden zonder instemming van de jonge landbouwer. Die moet een dergelijke beslissing dus kunnen tegenhouden. Indien alle deelnemers in het bedrijf onbeperkt of alleen/zelfstandig bevoegd zijn, is er geen sprake van een blokkerende zeggenschap van de jonge landbouwer.

Er is ook geen sprake van daadwerkelijke langdurige zeggenschap als de maatschap of vennootschap onder firma eenzijdig door de andere maten of vennoten kan worden opgezegd. In veel samenwerkingsovereenkomsten staat dat de jonge landbouwer de eerste jaren niet het recht op voortzetting heeft. De jonge landbouwer voldoet dan niet aan de voorwaarden.

Eenmanszaak
Bij een eenmanszaak is de geregistreerde startdatum van het landbouwbedrijf bepalend.Terug

Laatste nieuws

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

RVO.nl hoeft volgens CBb niet terug te komen op in rechte vaststaand, maar achteraf bezien onjuist besluit, tenzij dit evident onredelijk is.

Lees verder

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Sectororganisaties verzoeken minister om algemeen verbindend verklaren van onderzoeksprogramma`s en de financiering daarvan

Lees verder

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Aantal hoog-gebruikende bedrijven neemt niet substantieel af

Lees verder

Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.

Lees verder

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

Afzonderlijke sectoren blijven ieder onder zowel het fosfaat- als het stikstofproductieplafond

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal