Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Regels voor wasplaatsen spuitmachines versoepeld

Versoepeling eisen voor aanleg vloer van de wasplaats.

Lees verder

Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

Vrijstelling voor landbouwers die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren op grond met een agrarische bestemming.

Lees verder

Rechter verwerpt GPS-meting percelen

Resultaten GPS-meting zijn niet nauwkeuriger dan de metingen op basis van luchtfoto’s, te meer omdat de GPS-meting uit een eerder jaar is.

Lees verder

Tegemoetkoming fruitschade door vogels

Provincies besluiten naar aanleiding van uitspraak Raad van State de schade alsnog te vergoeden.

Lees verder

Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders

Subsidie mogelijk voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniak reducerende stalsystemen.

Lees verder

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars (2)

Omschakeling van of naar zelf verwerken van melk kan enorme consequenties hebben voor benodigd aantal fosfaatrechten

Lees verder

Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

Verbod gaat in op 1 september 2018, vrijstelling voor meeste pluimvee tot 1 januari 2019.

Lees verder

Wijziging BTW-plicht en verzekeringen

Overgang btw-landouwregeling naar reguliere btw-regeling kan leiden tot lagere verzekeringspremie.

Lees verder

Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

Grondmonsters mogen bij uitzondering niet ouder zijn dan vijf jaar

Lees verder

Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Grondeigenaar verklaart grond zelf in gebruik te hebben.

Lees verder

Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

Fosfaatrechten behoren toe aan de opfokker.

Lees verder

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

Alleen controleerbare alternatieven zullen worden toegestaan

Lees verder

Daling pachtnormen gras- en bouwland

Pachtnormen los tuinland wederom gestegen

Lees verder

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Zelfzuivelaars ontvangen mogelijk een herbeschikking toekenning fosfaatrechten.

Lees verder

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal