Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Aanpak moet zich in eerste instantie richten op het opheffen van blokkades om verdere schade te beperken.

Lees verder

Gepachte grond telt toch niet mee

Pachtovereenkomst stelt dermate beperkingen aan het gebruik van de percelen, dat deze niet meetellen voor de mestwetgeving.

Lees verder

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

Sommige bedrijven met melkvee, met name jongveeopfokbedrijven en vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee, hebben (nog) geen beschikking ontvangen.

Lees verder

Controle I&R-systeem bij rundveehouders

Forse sancties voor bedrijven die de I&R-registratie hebben gemanipuleerd.

Lees verder

Strenger optreden NVWA tegen ongekeurde spuitapparatuur

De NVWA gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven

Lees verder

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

RVO.nl mag bij vaststelling perceelsoppervlakte niet volstaan met een verwijzing naar de 2%-marge, indien sprake is van een duidelijke verandering in het veld.

Lees verder

Extra sancties bij niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden

Bekijk tijdig of met het bouwplan voldaan kan worden aan de vergroeningseisen

Lees verder

Uitschaarverklaring fosfaatrechten voor 1 april insturen

Geen korting op overdracht rechten middels uitschaarverklaringj

Lees verder

Beschikking fosfaatrechten goed controleren

De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels een beschikking fosfaatrechten ontvangen.

Lees verder

NVWA controleert stalklimaat varkens

NVWA is gestart met inspecties of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren.

Lees verder

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

Rechten kunnen worden afgeschreven tot 31 december 2027

Lees verder

Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Gemelde bijzondere omstandigheid in het kader van de regeling fosfaatreductieplan moet opnieuw gemeld worden voor de fosfaatrechten.

Lees verder

Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

Vanaf 2017 gelden fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen

Lees verder

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

Knelgevallenregeling voor bedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een lager melkveefosfaatoverschot hadden.

Lees verder

Mestverwerkingspercentages in 2018 ongewijzigd

Percentages verplicht mestverwerking zijn in 2018 hetzelfde als in 2017

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal