Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Fosfaatrechten deels voor uitschaarder

Fosfaatrechten moeten in dezelfde verhouding verdeeld worden als de periode van houderschap.

Lees verder

Aanpassing geurreductiepercentages combiluchtwassers

Prestaties combiluchtwassers zijn in de praktijk aanzienlijk lager dan verwacht.

Lees verder

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

Houders van jongvee van zoogkoeien kunnen kiezen voor een vrijstellingsregeling, waarbij eventueel toegekende rechten ingeleverd moeten worden.

Lees verder

Derogatie met twee jaar verlengd

Verruiming periode scheuren grasland op zand- en lössgronden

Lees verder

Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

Nederland zal strenger moet toezien op naleving van de mestregelgeving.

Lees verder

Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

Ophokplicht wordt in een aantal regio`s ingetrokken.

Lees verder

Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.

Lees verder

Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten zijn verplicht financieel bij te dragen aan akkerbouwonderzoek.

Lees verder

Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Varkens- en pluimveehouders kunnen verzoek om verlenging indienen bij Ministerie van LNV

Lees verder

Graasdierpremie

Graasdierpremie mogelijk voor schapen en vrouwelijk vleesvee

Lees verder

Verbreding teeltvrije zones

Teeltvrije zones voor teelt van gras, graszaad en granen verbreed naar 50 centimeter

Lees verder

Raad van State schorst NB-vergunningen

Op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden is teveel stikstofruimte uitgegeven.

Lees verder

WOZ-beschikking goed controleren

WOZ-waarde is van belang voor diverse belastingen.

Lees verder

Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Gepachte gronden met ernstige gebruiksbeperkingen tellen niet mee voor de mestwetgeving.

Lees verder

Extra betaling jonge landbouwers 2018

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal