Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Grondeigenaar verklaart grond zelf in gebruik te hebben.

Lees verder

Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

Fosfaatrechten behoren toe aan de opfokker.

Lees verder

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

Alleen controleerbare alternatieven zullen worden toegestaan

Lees verder

Daling pachtnormen gras- en bouwland

Pachtnormen los tuinland wederom gestegen

Lees verder

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Zelfzuivelaars ontvangen mogelijk een herbeschikking toekenning fosfaatrechten.

Lees verder

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.

Lees verder

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.

Lees verder

Let op juiste inschrijving in handelsregister

Correcte inschrijving van belang voor handelspartners en GLB-betalingen

Lees verder

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven

Het is van groot belang alleen kalveren af te voeren waarvan de registratie juist is.

Lees verder

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

Primaire waterkeringen tellen niet meer volledig mee voor de Meststoffenwet

Lees verder

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

Het gedurende langere periode opfokken van jongvee gaat verder dan alleen het in- en uitscharen van vee.

Lees verder

Nieuwe biologische verordening

Nieuwe verordening moet op 1 januari 2021 ingaan.

Lees verder

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Compensatie voor zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.

Lees verder

Valt hagelschade onder stormverzekering?

Wisselende resultaten in rechtsprocedures tegen weigering vergoeding hagelschade door verzekeraar.

Lees verder

Voorkomen vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar ach­tereen om dezelfde reden niet worden uitbetaald.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal