Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Koper beschikt niet over een geldige gebruikstitel op peildatum.

Lees verder

Budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken overschreden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar.

Lees verder

Uitbetaling GLB 2018

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4,48% verlaagd.

Lees verder

Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Gebruiksmerk maakt individuele herkenning gemakkelijker en is ook geschikt als slachtmerk

Lees verder

Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

Fosfaatbank kan naar verwachting pas medio 2019 opengesteld worden gezien de nog lopende bezwaarprocedures tegen het fosfaatrechtenstelsel.

Lees verder

Besturen landbouwvoertuigen door buitenlandse stagiaires

Buitenlandse stagiaires moeten voor het rijden op de openbare weg een in Nederland geldig rijbewijs hebben.

Lees verder

Aanmelden vrijstellingsregeling zoogkoeien voor 7 november

Bedrijven met fosfaatrechten kunnen zich uiterlijk 6 november aanmelden, overige bedrijven uiterlijk op 1 december

Lees verder

Ontwikkelingsruimte PAS blijft op slot

Ontwikkelingsruimte tweede helft eerste PAS-periode wordt vooralsnog niet uitgegeven.

Lees verder

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven kunnen tot 9 november subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen

Lees verder

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Gebruik gewasbeschermingsmonitor verplicht voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder

Vrijstellingen EA-vanggewassen in 2018

Gebruik van vrijstellingen EA-vanggewassen 2018 moet voor 1 december gemeld worden

Lees verder

Pas op met overdrachten fosfaatrechten vleesvee

Bekijk of er al een herbeoordeling van de rechten heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Vergoeding voor onterechte I&R-blokkade

Aantoonbare schade als gevolg van onterechte I&R-blokkade zal op verzoek worden vergoed.

Lees verder

Subsidieregeling voor vleeskalverenhouders opengesteld

Subsidie mogelijk voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniak reducerende stalsystemen.

Lees verder

Proefmaatschappen en extra betaling jonge landbouwers

Er is geen sprake van een proefmaatschap, indien de maatschap voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal