Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.

Lees verder

Let op juiste inschrijving in handelsregister

Correcte inschrijving van belang voor handelspartners en GLB-betalingen

Lees verder

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven

Het is van groot belang alleen kalveren af te voeren waarvan de registratie juist is.

Lees verder

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

Primaire waterkeringen tellen niet meer volledig mee voor de Meststoffenwet

Lees verder

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

Het gedurende langere periode opfokken van jongvee gaat verder dan alleen het in- en uitscharen van vee.

Lees verder

Nieuwe biologische verordening

Nieuwe verordening moet op 1 januari 2021 ingaan.

Lees verder

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Compensatie voor zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.

Lees verder

Valt hagelschade onder stormverzekering?

Wisselende resultaten in rechtsprocedures tegen weigering vergoeding hagelschade door verzekeraar.

Lees verder

Voorkomen vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar ach­tereen om dezelfde reden niet worden uitbetaald.

Lees verder

Fosfaatrechten deels voor uitschaarder

Fosfaatrechten moeten in dezelfde verhouding verdeeld worden als de periode van houderschap.

Lees verder

Aanpassing geurreductiepercentages combiluchtwassers

Prestaties combiluchtwassers zijn in de praktijk aanzienlijk lager dan verwacht.

Lees verder

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

Houders van jongvee van zoogkoeien kunnen kiezen voor een vrijstellingsregeling, waarbij eventueel toegekende rechten ingeleverd moeten worden.

Lees verder

Derogatie met twee jaar verlengd

Verruiming periode scheuren grasland op zand- en lössgronden

Lees verder

Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

Nederland zal strenger moet toezien op naleving van de mestregelgeving.

Lees verder

Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

Ophokplicht wordt in een aantal regio`s ingetrokken.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal