Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Extra belastingaftrek mogelijk voor investeringen in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Lees verder

Registratie en gebruik waterkeringen in 2019

Aparte registratie primaire waterkeringen in Gecombineerde opgave, omdat de feitelijke beschikkingsmacht ontbreekt.

Lees verder

Verschuiven uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Uitrijden drijfmest toegestaan vanaf 16 februari.

Lees verder

Betaal leges derogatie tijdig

Factuur leges is na aanmelding te vinden in Mijn Dossier en wordt niet per post toegezonden.

Lees verder

Bericht_9930

Lees verder

Bericht_9929

Lees verder

Rechter biedt weinig hoop voor knelsituaties fosfaatrechten

Grote investeringen zonder bijzondere omstandigheden leidden niet tot een individuele disproportionele last.

Lees verder

Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

Vrijstellingen voor de inkomstenbelasting komen te vervallen.

Lees verder

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

Gedoogstoppers zijn uitgesloten van de saneringsregeling.

Lees verder

Wijzigingen graasdierpremie 2019

Dieren alleen premiewaardig, indien ze tussen 15 mei en 15 oktober ononderbroken grazen op niet-subsidiabele grond.

Lees verder

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Het niet voldoen aan de voorwaarden leidt tot automatische intrekking van derogatie.

Lees verder

Vastlegging gegevens mestboekhouding 2018

Aan het eind van het jaar moeten diverse gegevens vastgelegd worden.

Lees verder

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Lees verder

Verlaagd btw-tarief per 1 januari 2019 naar 9%

Moment van factureren van belang voor hoogte btw-tarief.

Lees verder

Mestboetes ten onrechte opgelegd

RVO.nl hield mestmarges geheim, waardoor de vermeende overtreders werden geschaad in hun procedure.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal