Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Prognose fosfaat- en stikstofproductie 2018

Fosfaat- en stikstofproductie veehouderij onder nationale totaalplafonds, maar overschrijding stikstofplafond melkveehouderij vormt een risico.

Lees verder

Uitvoering PAS kan doorgaan

PAS-uitvoering kan door zolang niet meer dan 60% van de vrije ontwikkelingsruimte is uitgegeven.

Lees verder

Bericht_9880

Lees verder

Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Geen fysieke scheiding aanwezig tussen door verschillende landbouwers opgegeven gewaspercelen

Lees verder

Aanpassing afschrijving varkens- en pluimveerechten

Verlenging afschrijvingstermijn van voor 1 januari 2018 aangekochte rechten ongedaan gemaakt.

Lees verder

Geen betalingsrechten meer na 2020

Noodzaak van het handhaven van een systeem van betalingsrechten is verdwenen.

Lees verder

Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 3 december open

Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees verder

Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk

Tegen besluit tot doorhaling fosfaatrechten kan bezwaar ingesteld worden on het doorhalen teniet te doen.

Lees verder

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Koper beschikt niet over een geldige gebruikstitel op peildatum.

Lees verder

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Koper beschikt niet over een geldige gebruikstitel op peildatum.

Lees verder

Budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken overschreden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar.

Lees verder

Uitbetaling GLB 2018

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4,48% verlaagd.

Lees verder

Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Gebruiksmerk maakt individuele herkenning gemakkelijker en is ook geschikt als slachtmerk

Lees verder

Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

Fosfaatbank kan naar verwachting pas medio 2019 opengesteld worden gezien de nog lopende bezwaarprocedures tegen het fosfaatrechtenstelsel.

Lees verder

Besturen landbouwvoertuigen door buitenlandse stagiaires

Buitenlandse stagiaires moeten voor het rijden op de openbare weg een in Nederland geldig rijbewijs hebben.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal