Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Gewijzigde bevoegdheidsregeling kan gevolgen hebben voor lopende procedures

Lees verder

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

Nitraatwaarden grondwater nog te hoog onder bouwland in zand- en lössgebieden

Lees verder

Derogatie aanmelden voor 1 februari

Niet-naleving derogatievoorwaarden kan forse (financiële) consequenties hebben.

Lees verder

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders die zich in september hebben aangemeld, kunnen tot 14 februari 2017 een verzoek tot uitbetaling indienen.

Lees verder

Wijzigingen GLB in 2017

Arealen met zonnepanelen niet subsidiabel, soja inzetbaar als ecologisch aandachtsgebied.

Lees verder

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2016

Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Lees verder

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober 2017

Nieuwe wijze van bemonstering voor vaste mest wordt gefaseerd ingevoerd.

Lees verder

Percentages verplichte mestverwerking 2017

Forse verhoging verwerkingsplicht in regio Oost, beperkte verhoging in regio Zuid

Lees verder

Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

Alternatief voor verplichte drukregistratie zal voor 2018 ontwikkeld moeten worden

Lees verder

Telefonische intrekking bezwaarschrift niet rechtsgeldig

Belastingdienst biedt mogelijkheid de behandeling van telefonisch ingetrokken bezwaarschriften alsnog voort te laten zetten

Lees verder

Tweede Kamer wijst kentekenplicht tractoren af

Gevolgen afwijzing kentekenplicht nog onduidelijk voor verhoging toegestane snelheid tractoren en APK-plicht.

Lees verder

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Ga na hoe realistisch de verwerkte hoeveelheid fosfaat is.

Lees verder

Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten

Wetsvoorstel wordt op een aantal punten aangepast.

Lees verder

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

Bezwaar maken alleen zinvol indien kan leiden tot een hogere uitbetaling.

Lees verder

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Zorg voor recente grondmonsters bij deelname aan derogatie en/of fosfaatdifferentiatie.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal