Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

Bezwaar maken alleen zinvol indien kan leiden tot een hogere uitbetaling.

Lees verder

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Zorg voor recente grondmonsters bij deelname aan derogatie en/of fosfaatdifferentiatie.

Lees verder

Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.

Lees verder

Uitbreiding maatregelen vogelgriep

Buitenstaanders mogen het erf van een pluimveebedrijf slechts onder strenge voorwaarden betreden.

Lees verder

Denk aan schenkingen

Lees verder

Vergunning- of meldingsplicht voor mobiele mestscheiding

Inzet mobiele mestscheider valt onder de milieuregelgeving, omdat deze als een vast opgestelde installatie wordt gezien.

Lees verder

Aanmelden centrale database KringloopWijzer

Alle melkveebedrijven moeten over het jaar 2016 een KringloopWijzer indienen

Lees verder

Betaalschema en bedragen GLB 2016

95% van de aanvragers ontvangt voor 31 januari 2017 de basisbetaling.

Lees verder

Bezoekersverbod voor pluimveebedrijven

Staatssecretaris neemt aanvullende maatregelen in verband met toenemende dreiging van vogelgriep

Lees verder

Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels

Maatregel wordt genomen in verband met het aantreffen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde watervogels.

Lees verder

Mag de RVO een fout herstellen?

RVO mag een correctie in het nadeel van de landbouwer uitvoeren, omdat deze had kunnen zien dat er een fout was gemaakt.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal