Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Werkingscoëfficiënt na mestscheiding

Bij mestbewerking zal bij de dunne fractie met een werkingscoëfficiënt van 80% gerekend moeten worden.

Lees verder

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

Verhoging fosfaat- en stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk

Lees verder

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Voorwaarden deelname aan vrijstellingsregeling zijn aangescherpt ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees verder

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Scheurmonster in meeste gevallen verplicht na het scheuren,doodspuiten of vernietigen van grasland.

Lees verder

Controle benutting ontwikkelingsruimte PAS

Realisatietermijn van twee jaar kan onder voorwaarden worden verlengd.

Lees verder

Melkveehouder beschikt niet over feitelijke beschikkingsmacht percelen

Bepalingen in gebruiksovereenkomst beperken de vrijheid om over de percelen te beschikken.

Lees verder

Melden mestuitrijden met sleepvoet en waterverdunning

Gebruik sleepvoet met waterverdunning moet vooraf gemeld worden.

Lees verder

Gesloten systeem verplicht bij mestaanwending

Diverse bemesters mogen niet meer gebruikt worden.

Lees verder

Uitstel bemonstering landbouwgrond en opstellen bemestingsplan

Uitstel tot 1 maart voor bemonstering en opstellen bemestingsplan.

Lees verder

Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Extra belastingaftrek mogelijk voor investeringen in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Lees verder

Registratie en gebruik waterkeringen in 2019

Aparte registratie primaire waterkeringen in Gecombineerde opgave, omdat de feitelijke beschikkingsmacht ontbreekt.

Lees verder

Verschuiven uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Uitrijden drijfmest toegestaan vanaf 16 februari.

Lees verder

Betaal leges derogatie tijdig

Factuur leges is na aanmelding te vinden in Mijn Dossier en wordt niet per post toegezonden.

Lees verder

Bericht_9930

Lees verder

Bericht_9929

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal