Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Aangifte schenkbelasting voor 1 maart indienen

Aangifte niet nodig bij schenkingen die onder de algemene vrijstelling vallen.

Lees verder

Vrijstelling bovengronds uitrijden rundveedrijfmest

Onder strenge voorwaarden mag rundveedrijfmest bovengronds uitgereden worden.

Lees verder

Grote gevolgen ophokplicht voor vrije uitloopeieren

Vrije uitloopeieren kunnen binnenkort alleen maar als scharreleieren worden verkocht.

Lees verder

Belastingvoordeel met Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Extra investeringsaftrek mogelijk voor investeringen in op de milieulijst staande milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Lees verder

Belastingvoordeel met Energie-investeringsaftrek

Extra investeringsaftrek mogelijk voor investeringen in op de energielijst staande energiebesparende bedrijfsmiddelen

Lees verder

Randvoorwaardenkorting bij foutief uitgevoerde loonwerkzaamheden

Gedraging loonwerker wordt toegerekend aan de landbouwer.

Lees verder

Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Gewijzigde bevoegdheidsregeling kan gevolgen hebben voor lopende procedures

Lees verder

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

Nitraatwaarden grondwater nog te hoog onder bouwland in zand- en lössgebieden

Lees verder

Derogatie aanmelden voor 1 februari

Niet-naleving derogatievoorwaarden kan forse (financiële) consequenties hebben.

Lees verder

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders die zich in september hebben aangemeld, kunnen tot 14 februari 2017 een verzoek tot uitbetaling indienen.

Lees verder

Wijzigingen GLB in 2017

Arealen met zonnepanelen niet subsidiabel, soja inzetbaar als ecologisch aandachtsgebied.

Lees verder

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2016

Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Lees verder

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober 2017

Nieuwe wijze van bemonstering voor vaste mest wordt gefaseerd ingevoerd.

Lees verder

Percentages verplichte mestverwerking 2017

Forse verhoging verwerkingsplicht in regio Oost, beperkte verhoging in regio Zuid

Lees verder

Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

Alternatief voor verplichte drukregistratie zal voor 2018 ontwikkeld moeten worden

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal