Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Belangrijke wijzigingen fosfaatreductieplan en afvoer runderen

Melkproducerende bedrijven mogen de fosfaatreductie niet alleen of meer dan evenredig realiseren met het afstoten van jongvee.

Lees verder

Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

Vervanging melkveehouderij door veel grotere Duitse melkveehouderij wordt gezien als staking

Lees verder

Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Subsidie fors lager dan in de eerste openstellingsperiode

Lees verder

Regeling maximering fosforgehalte mengvoer melkvee

Wettelijke regeling vastgesteld voor het geval dat uit monitoring blijkt dat het fosforgehalte in mengvoer onvoldoende is gedaald.

Lees verder

Invoering equivalente maatregelen akkerbouw in 2017

Verhoging fosfaat- en stikstofgebruiksnorm op bouwland bij toepassing equivalente maatregelen mogelijk

Lees verder

Vleesvee alsnog vrijgesteld van fosfaatreductieplan

Tijdelijke afvoer van runderen van melkproducerende naar niet-melkproducerende bedrijven zal worden tegengegaan.

Lees verder

Denk aan regels scheuren grasland

Scheurmonster verplicht bij vernietiging grasland.

Lees verder

Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

Voorzieningen getroffen voor uitscharen tussen melkproducerend bedrijf en niet-melkproducerend bedrijf en voor beendiging uitschaarrelaties.

Lees verder

Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

Vleeskalverhouders met een andere vleesveetak en houders van startkalveren kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden voor de vleeskalveren.

Lees verder

Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

Graasdierpremie mogelijk voor begrazing natuurgronden door schapen of vrouwelijk vleesvee.

Lees verder

Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor vleesveebedrijven

Peildatum 15 december 2016 gaf geen reëel beeld van het aantal gehouden runderen.

Lees verder

EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Maximaal 20 meter wordt aangemerkt als ecologisch aandachtsgebied

Lees verder

Vergunningplicht door herziening PAS

Veel bedrijven vergunningplichtig door verlaging grenswaarde voor vergunningplichtige activiteiten.

Lees verder

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht.

Lees verder

Fosfaatreductieplan en vleeskalverbedrijven

Diverse vleeskalverhouders vallen wel onder het fosfaatreductieplan

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal