Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

In bepaalde gebieden geldt een verbod op beregening met oppervlaktewater in verband met bruinrot.

Lees verder

Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

Benodigde budget wordt verkregen door vermindering budget voor bedrijfstoeslag.

Lees verder

Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018

Overheid gaat bestrijding IBR regelen, maar BVD (nog) niet.

Lees verder

GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat

RVO hoeft binnen de marge vallend verschil tussen opgegeven en geconstateerde oppervlakte van een perceel niet nader te beoordelen.

Lees verder

Let op realisatietermijn PAS

Bedrijfssituatie volgens melding of vergunning moet binnen twee jaar gerealiseerd worden.

Lees verder

Fosfaatreductieplan: pas op met afvoer jongvee

Jongveegetal voor veel bedrijven niet meer van toepassing, mits jongvee op de juiste wijze wordt afgevoerd

Lees verder

Impasse PAS en natuurvergunningen

Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie over of de PAS in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn.

Lees verder

Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Beschikkingen over de eerste periode van het fosfaatreductieplan zijn verzonden

Lees verder

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

Subsidieregeling voor varkenshouders die vrijwillig mengvoer met een lager fosforgehalte inkopen.

Lees verder

De-minimisverklaring bij steunverlening

Bonus in het kader van het fosfaatreductieplan valt onder de de-minimissteun.

Lees verder

Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

Gebruiker perceel kan niet bewijzen dat hij een tegenprestatie heeft voldaan.

Lees verder

Inschrijving in handelsregister correct?

Zorg voor correcte inschrijving bij aanvraag betalingsrechten uit Nationale Reserve of extra hectarebetaling voor jonge landbouwers.

Lees verder

Afspraak fiscus over burenhulp

Werkzaamheden bij andere ondernemingen mag onder voorwaarden worden gerekend tot de winst uit onderneming.

Lees verder

Hoger beroep fosfaatreductieplan

Staatssecretaris van Economische Zaken stelt hoger beroep in tegen het vonnis van de voorzieningenrechter

Lees verder

Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

Forse stijging pachtnormen voor los tuiinland

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal